Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση

Η Ψυχολογική υποστήριξη και Ψυχοθεραπεία είναι μια ειδικότητα στο χώρο της ψυχικής υγείας με πολυετή ιστορία στις προηγμένες χώρες, που εξαπλώνεται ραγδαία και στην Ελλάδα.

Παράγοντες, είτε γενικοί, όπως οι αυξημένες απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα εξελισσόμενης εποχής, η αύξηση των αγχογόνων και πιεστικών συνθηκών διαβίωσης, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και τα αδιέξοδα, η ανεργία, η αποξένωση μέσα στις μεγαλουπόλεις, η αύξηση των αυτοκτονιών, η αύξηση του κλίματος ανασφάλειας από τις ευρύτερες εγχώριες και εξωτερικές συνθήκες, αλλά και η αύξηση των χρόνιων παθήσεων και των ψυχιατρικών νοσημάτων, καθιστούν την ειδικότητα αυτή «ανάγκη» και «μονόδρομο» για το σήμερα και το αύριο του κλάδου της υγείας.

Η ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία για τους περισσότερους πολίτες δεν είναι πλέον «ταμπού» αλλά μια διέξοδος προς την διασφάλιση της ψυχικής τους υγείας.

Τα παραπάνω υποδεικνύουν την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας.