Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εκπαίδευση στην ανάπτυξη και χρήση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Στο γραφείο της ψυχολόγου μπορούν να απευθύνονται γονείς για την διαμόρφωση των ψυχολογικών δεξιοτήτων των παιδιών τους, με στόχο να εξελιχθούν σε ψυχολογικά ολοκληρωμένους, υγιείς και επαρκείς ενήλικες.

Αλλά και ενήλικες για την προσωπικής τους ανάπτυξη, αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση, καθώς θα καθοδηγηθούν στο να αναγνωρίσουν εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους που χρειάζονται καλλιέργεια και ενδυνάμωση ή τροποποίηση ώστε να βοήθησουν τους εαυτούς τους να κατακτήσουν το βέλτιστο και μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η τροποποίηση των διεργασιών της ψυχολογικής ανάπτυξης (προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας, αυτοπεποίθηση, εικόνα εαυτού, ώριμοι μηχανισμοί άμυνας κα.), καθώς και των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την υγιή προσαρμοστικότητα και την αντιμετώπιση προβλημάτων (επίλυση καθημερινών προβλημάτων και κρίσεων, επεξεργασία συναισθημάτων και διαχείριση
συμπεριφοράς, γνωστική τροποποίηση των διαστρεβλώσεων στον τρόπο σκέψης, υιοθέτηση πιο λειτουργικών τρόπων σκέψης, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους και αρνητικών συναισθημάτων κ.α.), μπορεί να αποτελέσουν το κλειδί για την αυτοπραγμάτωση και την προσωπική επίτευξη.