Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εκτίμηση γνωστικών λειτουργιών

Οι γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η προσοχή, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, κατευθύνουν και χρωματίζουν τη λειτουργικότητα και συμπεριφορά όλων των ανθρώπων. Υπάρχει απόκλιση μέσα στον γενικό πληθυσμό, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Σε απουσία παθολογικών παραγόντων οι αποκλίσεις είναι φυσιολογικές και είναι αυτές (μεταξύ άλλων) που κάνουν κάθε άνθρωπο διαφορετικό και μοναδικό.

Ωστόσο, πολλές φορές λόγω ψυχολογικών δυσκολιών ή ψυχιατρικών προβλημάτων ή και ειδικών συνθηκών ζωής, παρατηρείται έκπτωση στις γνωστικές λειτουργίες.

Στο γραφείο της ψυχολόγου μπορείτε να λάβετε εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και ερμηνεία αυτών, προκειμένου να γίνει έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματος.