Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Εργαλεία

Στο γραφείο της ψυχολόγου θα έχετε τη δυνατότητα να σας χορηγηθούν ψυχομετρικά εργαλεία – ψυχολογικά τεστ (εργαλεία μέτρησης της μνήμης, της συγκέντρωσης, της προσοχής, της μάθησης, της νοητική ικανότητας, των εκτελεστικών λειτουργιών, της διάθεσης, του άγχους, της προσωπικότητας κα.) και να γίνει εκτίμηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.