Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Καθοδήγηση σε σημαντικές αποφάσεις

Όλοι οι άνθρωποι μία ή περισσότερες στιγμές στη ζωή τους θα έρθουν αντιμέτωποι με διλήμματα ή σημαντικές αποφάσεις.

Παράγοντες όπως η συναισθηματική φόρτιση, η αμφιθυμία, η αναβλητικότητα, το άγχος, η αναποφασιστικότητα, καθιστούν αυτές τις μεταβατικές ή κρίσιμες περιόδους μη διαχειρίσιμες, αλλά και δυνητικά επιβλαβείς.

Στόχος είναι η εκπαίδευση και εξάσκηση σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, η τροποποίηση των αρνητικών σκέψεων για την διαχείριση της συναισθηματικής φόρτισης, καθώς και η εξατομικευμένη καθοδήγηση για συνειδητές και εστιασμένες αποφάσεις.