Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ψυχολογική υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική

Στη ζωή μας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διαρκώς διαφόρων ειδών απώλειες. Αυτές μπορεί να διαφέρουν σε ουσία  (άψυχες ή έμψυχες απώλειες), σε βαρύτητα  (κατοικίδιο ή γονιός), καθώς και σε διάρκεια (θάνατος ή αποχωρισμός).

Στο γραφείο μπορείτε να λάβετε ψυχολογική υποστήριξη για τη διαχείριση κάθε είδους απωλειών και δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να βιώνετε στη ζωή σας.