Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ψυχολογική προετοιμασία και υποστήριξη

"Τα παιδιά είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι"

Μαθητές του Λυκείου και φοιτητές είναι επιφορτισμένοι με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες, τόσο από τις οικογένειές τους όσο και από την κοινωνία στο σύνολό της. Θεωρούνται και (ευτυχώς) είναι η βάση και η ελπίδα για την επιτυχία και ευημερία της κάθε κοινωνίας- χώρας. Ειδικά στη χώρα μας αυτή η επιτυχία ταυτίζεται με την ακαδημαϊκή επιτυχία των νέων και την εισαγωγή τους σε Πανεπιστημιακές Σχολές. Την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά των μαθητών και των οικογενειών τους μεταφράζεται σε πίεση και άγχος. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν αν δεν τα διαχειριστούμε να εμποδίσουν και να διακυβεύσουν τον επιθυμητό στόχο, δηλαδή την ακαδημαϊκή επίτευξη.

Στόχος της ψυχολογικής προετοιμασίας και υποστήριξης είναι η προστασία των μαθητών και φοιτητών από το μη παραγωγικό άγχος, την εξουθένωση ή στα αγγλικά burn-out και την αδυναμία διαχείρισης χρόνου.