Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες

Για την καλύτερη παρακολούθηση του κάθε ασθενή – πελάτη, δημιουργείται ένα δυναμικό εξατομικευμένο προφίλ – ιστορικό. Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα προβλήματά του και τα χαρακτηριστικά του, το πρόγραμμα θεραπείας του κ.α..

Στόχος είναι, μέσω της γνωστικής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, η θεραπευτική αντιμετόπιση του ασθενή – πελάτη καταρχήν χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή αν κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο λόγω βαρύτητας του επεισοδίου, η παραπομπή σε εξειδικευμένους και έμπειρους ψυχιάτρους για παράλληλη φαρμακευτική παρακολούθηση, ώστε να υπάρχει μια πιο ολιστική και συντονισμένη αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου και του ασθενούς.

Επιπλέον, λόγω της κατάλληλης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης, χορηγούνται ψυχομετρικά εργαλεία – ψυχολογικά τεστ (εργαλεία μέτρησης της μνήμης, της συγκέντρωσης, της προσοχής, της μάθησης, της νοητική ικανότητας, των εκτελεστικών λειτουργιών, της διάθεσης, του άγχους, της προσωπικότητας κα.) και γίνεται εκτίμηση και ερμηνεία των αποτελεσμέτων
τους.